The box Uncategorized MRE-tilan tutkimuksen edistyssaralla oleva The Box -hanke

MRE-tilan tutkimuksen edistyssaralla oleva The Box -hankeMRE-tilan tutkimuksen eteenpäinviemiseksi julkistettiin äskettäin uusi hanke, nimeltään The Box. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä joitakin Euroopan ja Yhdysvaltain yliopistojen, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Kuten nimikin kertoo, The Box -hanke on MRE-tilan tutkimuksen tiimityöprojekti, joka tarkoittaa sulkutilan suurten mekaanisten rakenteiden suunnittelua ja valmistamista.

Hankkeella on kaksi tavoitetta: ensimmäinen vaihe sisältää luonnollisen voiman soveltamisen mekaaniseen voimaan, josta on tarkoitus luoda mekaanisia rakenteita ilman erityisiä liikkuvien osien kasauksia. Toinen vaihe puolestaan selvittää, miten nämä mekaaniset rakenteet voivat tarjota parempaa laatua ja tehokkuutta suurten mekanisten rakenteiden muotoiluprosesseissa.

Hankkeessa toteutetaan useita erilaisia projekteja ja tutkimuksia. Näitä sisältöjä ovat muun muassa geometrian mittaaminen, monimutkaisen joustavien komponenttien parametrisointi ja optimointi, geometrisen ominaislujuuden sinergioiden tunnistaminen ja kehittymiseen perustuva toiminnallistamisprosessin kehittäminen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, miten nykyaikaiset 3D-printtausteknologiat voivat hyödyntää optimaalista MRE-designia.

Manserockin Utran Reaalitalon eli MRE-tilan tutkimusta edistää tuore The Box -hanke. Projekti on osa Utran Reaalitalon asukastoiminnan ohella edistäville elintarvikealan innovativeille tutkimusalueille ja tuotekehityksille tarjotun avaran paikan toimintaa.

The Box -hankkeen tehtävänä on koota yhteen hyvin erilaisia innovatiivisia tulokulmia ja tutkimuksen tuloksia. Hankkeen tarkoituksena on siis innostaa tutkijoita ja elintarvikealan toimijoita huomioimaan entistä laajempi skaala innovaatioita ja kehittämiskohteita MRE-tilan ympäristössä. Myös kvantitatiivinen data – sekä aineellista että immateriaalista – on otettu huomioon tarkastelussa.

MRE-tilan tutkimusprojektin osat, jotka sijaitsevat eri maissa ja joilla on hyvin erilaisia tapoja alalla toimia, uskonnen pohjat ja resurssit, antavat hyvän pohjan innovatiivisten ratkaisujen löytämiselle. Projektin etenemistä voidaan seurata ja ohjata luomalla lopullisen julkaisun tuotteet.

Tutkimusalueeksi valittava MRE-tila tarjoaa uudenlaisen näkymän innostuneille tutkijoille ja yrittäjille. Se tarjoaa heille uudestaan ajattelumahdollisuuden ja suunnittelupohjan kehittynyttä menetelmien uudelleutemiseen, talouden dynaamisen kehitystyön mukaan. Utran Reaalitalon projektin taustalta löytyy runsaasti innovatiivista ruokatuotannonhallintaa, jolla on merkittäviä muutoksia systeemitasoisessa tasolla.

The Box-hanke on tutkimuksen edistysaskel MRE-tilassa (Mobile Ready Environment). Projekti pyrkii luomaan vahvan ja kestävän mobiilikokemuksen, joka parantaa elämäntapaa ja tuottavuutta.

The Box-hankkeella pyrittiin kehittämään rakenteita ja metodeja, joiden avulla suurten liiketoimintaympäristöjen IT-toiminnallisuuksia saadaan toimimaan yhdessä ja tehokkaasti. Tämä projekti on ensimmäinen askel pidemmän muutosprosessin aloittamiseksi, jonka avulla yritysten voidaan ottaa käyttöön nykyaikaisten mobiiliteknologioiden mahdollisuuksia.

Projektin samanaikainen toteuttaminen sekä Italiaan että Portugalissa auttaa verrattuna projektin vaikutusta markkinoilla heijastamaan maasta riippumatta. Lisäksi tarkoituksena on osoittaa, että teknologian soveltamisen avulla mobiililaiteominaisuuksien tarjoaman hyödyn hyödyntäminen ei ole edes mahdollista vain kallista ja ”vain Eurooppaan” sopivaa ratkaisua.

The Box -hanke tarjoaa takaisin sanottuna yrityksille tiedot ja työkalut, joita voidaan hyödyntää heti mobiiliin IT-ratkaisujen luomiseen. Tämä hankerahoitus on nopein tapa toteuttaa uusia innovaatioita mobiiliteknologian kentälllä. Tulevaisuudessa The Box -hanke antaa meille enemmän keinoja hyödyntämiseen. Se tulee varmasti auttamaan yrityksiä saavuttamaan vahvempia tuloksia ja laajempien liiketoimintasuunnitelmien saattamista toteutukseen.

The Box -hanke on kuluneen vuoden aikana ottanut suuria askelia MRE-tilan tutkimuksessa. The Box -hanke on päämääränä uudenlaisen lasernäkymätutkimuksen kehittäminen ja käyttöönotto tuontilkkutekniikalle alttiksi tiloista, kuten sairaalat ja verkkokaupat. Tämä herättänyt paljon huomiota ammattilaisten ja tutkijoiden keskuudessa.

The Box -hanke mahdollistaa tutkimuksen c viittaamalla helppoihin ja taloudelliseen kameran sekoitetun lasernoukkomenetelmän avulla, jolla voidaan rekisteröidä liikkuvien esineiden tiedot. Hanke sisältää demosovellusta, joka voi todeta kontaktittoman juuttumisen tai liikkuvien esineiden tiedot yhden kaapin sisällä. Nämä tiedot voivat merkitä tuonnin aikaa, varastointiajankohtaa tai niitä voi käyttää tuonnin hurmoston mittaamiseen.

The Box -hanke on rakentanut ainutlaatuisen rungon, jonka avulla rakennetaan tulevaisuuden MRE-työkaluja ja tapoja tarkastella tilan toisintoa luonnostaen mielenkiintoinen lisenssivapaamuotoiseksi ohjelmistoksi. Seuraavaksi on aika nopeuttaa ja helpottaa tutkimusta hankkeella tuomalla laajapohjaisen tutkimuspohjatuotteeseen mallin, joka etsii uusia ja vaikuttavia ratkaisuja reaaliaikaisten liikkuvien esineiden tunnistamiseen ja tarkasteluun.

Toivomme, ett hake voi kehittyessä viedir The Boxin erilaisiin sovellustapoihin, joilla voit edisty yhdessulaskenta- ja myyntitiimiain enterprisen toiminnon ja tuonnin hallinnan saralla. Olemme odottaneet innolla The Box -hankkeen tuomia tuloksia ja odotamme kohtaamaan joukko innostuneita teollisuuden ammattilaisia sen myötä!